Hầu hết các trò gian lận tiền điện tử là trên chuỗi BNB

Rate this post

Vì Binance có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các trình xác thực của chuỗi, nên sàn giao dịch có thể đóng băng một số tiền bị đánh cắp bằng cách phát hành một bản cập nhật phần mềm.

Vào năm 2021, một đại diện của công ty nói rằng Binance không chịu trách nhiệm về “sự cố kéo tấm thảm” hoặc gian lận xảy ra trên chuỗi.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *