Hiệu quả từ các chương trình tín dụng chính sách

Rate this post


BNEWSChiều 16/9, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ. .

Tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam cho biết, sau 20 năm triển khai, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng trọng điểm khác đã được thực hiện. Các sách khác theo Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP đã phát huy hiệu quả.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã giải ngân trên 8.300 tỷ đồng cho trên 417.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Nguồn vốn trên đã giúp trên 75.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho trên 31.000 lao động, trong đó có trên 1.100 lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trên 50.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần xây dựng và cải tạo gần 270.000 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 4.000 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đã hỗ trợ 49 lượt doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất cho gần 5.350 lao động.

Bên cạnh đó, 1.570 hộ được hỗ trợ vay vốn mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện học trực tuyến; 23 trường ngoài công lập, mầm non, tiểu học được vay vốn mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, v.v.
Kết quả thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002 / NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Nam được coi là “điểm sáng”, là một trong những “trụ cột” trong các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nông thôn mới. xây dựng và đảm bảo an sinh xã hội.

Để tiếp tục thực hiện Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT / TW. Kết luận số 06-KL / TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06-CT / TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo. của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, hàng năm cân đối, ưu tiên bố trí vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội. bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; phấn đấu tỷ trọng vốn ủy thác từ ngân sách địa phương trong tổng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý sớm bằng mức bình quân chung của cả nước.
Các địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Ngân hàng. .

Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên rà soát, cập nhật các đối tượng được vay vốn theo quy định, nắm chắc các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để có phương án hỗ trợ vốn cho các đối tượng đó; đồng thời, tăng cường lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam phối hợp với các sở, ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các Đề án hỗ trợ tín dụng chính sách của tỉnh; chủ động tổ chức, huy động có hiệu quả nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân gửi tiền vào Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung vốn vay.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế.
Đồng chí Nguyễn Anh Chức đề nghị, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác khuyến nông, khuyến công, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các mô hình vay vốn làm ăn có hiệu quả, các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *