Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến”

Rate this post

“Để phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời gian tới thực sự hiệu quả, Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phong trào. thi đua trong người lao động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động; chống ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đã đề ra ”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên cho biết. huyện Đạo Đức Gương khẳng định.

Theo đó, để tiếp tục phát huy kết quả phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến” trong CNVCLĐ huyện trong những năm tới, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã đề ra những mục tiêu cụ thể và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. .

Theo đó, LĐLĐ huyện đề ra mục tiêu 100% CĐCS phát động phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”; 100% công đoàn trong khối doanh nghiệp phát động phong trào thi đua và tổ chức hội thi “Thợ giỏi – thi thợ giỏi”, thao diễn kỹ thuật trong người lao động; 100% công đoàn khối doanh nghiệp tổ chức tổng kết tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến” cấp cơ sở; 90% người lao động hưởng ứng tham gia các cuộc thi.

Về giải pháp đẩy mạnh phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến” trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục bám sát tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu theo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi”. . và quy chế xét tặng Giấy chứng nhận “Sáng tạo sáng tạo” đang lưu hành. Đẩy mạnh tổ chức tốt các cuộc thi “Rèn luyện tay nghề – thi thợ giỏi”, trình diễn kỹ thuật các ngành nghề để đông đảo người lao động có điều kiện phát huy tài năng sáng tạo, rèn luyện trình độ tay nghề, tay nghề giỏi, năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, thu nhập và đời sống cho người lao động.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *