HODL giữa sự kiện Bitcoin ở Charlotte, Bắc Carolina – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Chris Alaimo, nhà sản xuất đa phương tiện và máy chủ của Twitter Spaces của Tạp chí Bitcoin.

Đó là một đêm tối và lạnh lẽo giữa thị trường gấu, khi một nhóm Bitcoiners tụ tập ở Charlotte, Bắc Carolina, để nói về tiền cứng và một thế giới tốt đẹp hơn.

Vào tối thứ Sáu, những người tham dự được ăn một bữa ăn do Texas Slim và Gourmet Cavemen chuẩn bị, những người đã nói về tầm quan trọng của sự thông minh về thực phẩm và chất lượng thực phẩm trên khắp thế giới đã giảm giá trị như thế nào kể từ năm 1971. Họ sử dụng phương trình này để biện minh cho vị trí của mình : giá trị bằng chất lượng chia cho chi phí. Họ khẳng định rằng chất lượng thực phẩm ngày càng giảm trong khi chi phí tăng, dẫn đến thực phẩm có giá trị thấp hơn.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *