Hội nghị xúc tiến ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Rate this post

Hội nghị kết nối giao thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên sắp diễn ra. Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên với các nhà xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại

Chiều 18/8, tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh lần thứ XII và các thành phố thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên. năm 2022.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Hội nghị khuyến công khu vực miền Trung – Tây Nguyên là cơ hội để các địa phương trong vùng đẩy mạnh liên kết, hợp tác, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Võ Đình Vinh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận cho biết, hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trong năm. . Năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022; phương hướng, biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, phương hướng hoạt động khuyến công năm 2023. Đề xuất các giải pháp để hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả.

“Hội nghị Khuyến công các vùng miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 12, năm 2022 là dịp để các địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi, rút ​​ra những bài học kinh nghiệm trong công tác khuyến công, tăng cường liên kết, hợp tác, nâng cao hiệu quả phối hợp xúc tiến đầu tư xúc tiến thương mại để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao tỷ trọng khu vực công nghiệp ”.Anh Vinh cho hay.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Ông Võ Đình Vinh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Theo ông Ngô Quang Trung – Giám đốc Sở Công Thương địa phương, thời gian qua, các chính sách khuyến công được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực đầu tư vào sản xuất. công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước những diễn biến phức tạp của kinh tế và công tác phòng chống dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam, tình hình kinh tế tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá thành sản xuất. Tăng trưởng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tác động đến kinh tế – xã hội nói chung và hoạt động khuyến công nói riêng.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Ông Ngô Quang Trung – Giám đốc Sở Công Thương địa phương

Theo Sở Công Thương các địa phương, tổng kinh phí khuyến công năm 2021 của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% kế hoạch năm (được giao 51 23 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn khuyến công quốc gia thực hiện 11,07 / 11,14 tỷ đồng (đạt 99,37%); chiếm 14,71% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia năm 2021.

Kinh phí khuyến công địa phương đạt 94,11% kế hoạch (37,73 / 40,09 tỷ đồng); chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương năm 2021 của cả nước.

Một số địa phương bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương ở mức khá trong vùng cho hoạt động khuyến công như: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình … Các địa phương quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí. năm 2021 là Gia Lai, Quảng Ngãi.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, kinh phí khuyến công thực hiện toàn vùng đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, so với thực hiện 7 tháng năm 2021 cao hơn 62,15%. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện là 3,54 tỷ đồng, đạt 12,11% kế hoạch năm; kinh phí khuyến công địa phương 17,17 tỷ đồng, đạt 39,38% kế hoạch năm.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2022, Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ lại được tổ chức theo hình thức gặp mặt trực tiếp.

Kinh phí khuyến công được triển khai tập trung vào 6 nội dung chính. Trong đó, phân bổ nhiều nhất cho việc xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. các mô hình điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Sau đó là nâng cao năng lực cho các hoạt động khuyến công. Ngoài ra, nguồn kinh phí khuyến công còn hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia vào cụm ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông.

Về tư vấn phát triển công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã tư vấn 59 dự án, doanh thu đạt 4,78 tỷ đồng, đạt 44,18% kế hoạch năm, thấp hơn 32,19% so với cùng kỳ năm 2021.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là những địa bàn, vùng sản xuất còn nhiều yếu tố khó khăn. Để thu hẹp sản xuất kinh doanh, tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được của khuyến công năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế. cơ chế, xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan để đề xuất giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt để triển khai các hoạt động khuyến công, bám sát tình hình phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là vùng bị thiên tai, dịch bệnh. , triển khai có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ khuyến công được giao trong năm 2022. Ngoài ra, còn chia sẻ những kinh nghiệm, những hoạt động quý báu từ thực tiễn tổ chức hoạt động khuyến công; đồng thời thảo luận, đề xuất với Bộ Công Thương và các cơ quan Trung ương những chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, để hoạt động xúc tiến đạt hiệu quả.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *