Hội thi quân nhân giỏi năm 2022 tại Quân đoàn 1

Rate this post

Tham gia hội thi có 28 thí sinh đến từ 8 chi đội, được tổ chức thành 2 khối: Sư đoàn, Quân trường và lữ đoàn. Trong thời gian ba ngày, các phân đội đã cùng nhau thực hiện phần thi điều lệnh, kiểm tra nhận thức chính trị và kiểm tra nghiệp vụ công tác kỹ thuật, công tác kỹ thuật quân sự.

Ở nội dung thi thực hành, các đội tiến hành phân loại chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ vũ khí trang bị. Như sau:

Ở khối phân đội và Trường Quân sự, các phân đội sẽ được kiểm tra kỹ thuật, xếp loại chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa súng tiểu liên AK bài 7,62mm; Thực hành hiệu chỉnh súng máy phòng không 12,7mm và súng máy phòng không 12,7mm.

Khối lữ đoàn kiểm tra kỹ thuật, phân loại chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa súng tiểu liên AK bài 7,62mm; Thực hành hiệu chỉnh súng máy 7,62mm và súng máy 7,62mm.

Hội thi đã tạo sự thống nhất trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nói chung và CB, ĐV trong Quân đội. nhóm nói riêng.

Qua đó, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện kỹ thuật vũ khí quân dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, duy trì nền nếp công tác kỹ thuật quân sự của LLVT. các đơn vị trong Quân đoàn 1; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: MẠNH KIỀU

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *