Hồng Kông Hợp pháp hóa Giao dịch Bitcoin Bán lẻ: Báo cáo – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Theo báo cáo từ Bloomberg, Hồng Kông có kế hoạch hợp pháp hóa giao dịch bán lẻ bitcoin và tiền điện tử, mâu thuẫn với quan điểm của thành phố trong những năm gần đây, cũng như lệnh cấm của Trung Quốc đối với các dịch vụ này.

Hồng Kông, cùng với nhiều cơ quan quản lý khác của chính phủ, đang tìm cách thiết lập một chế độ cấp phép bắt buộc có thể được thực thi vào đầu tháng 3 năm sau.

Ngoài ra, các nhà quản lý đang tìm kiếm sự cho phép để cho phép niêm yết bitcoin, cùng với một số loại tiền điện tử, tuy nhiên thành phố sẽ không xác nhận bất kỳ tài sản cụ thể nào. Các nguồn tin đã báo cáo rằng thời gian biểu và chi tiết về cách thức hoạt động của bất kỳ điều gì trong số này hiện vẫn chưa được biết.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *