Huobi Korea cắt đứt quan hệ với Huobi Global

Rate this post

Theo một nguồn tin từ Hàn Quốc, công ty con của Huobi Global tại Hàn Quốc đang có kế hoạch cắt đứt quan hệ với công ty mẹ.

Công ty con của Huobi Global tại Hàn Quốc muốn hoạt động độc lập

đã có nhiều đầu cơ và rất nhiều tin xấu xung quanh trao đổi tiền điện tử Huobi toàn cầu. Từ việc lên kế hoạch sa thải 20% nhân viên, cho đến gần đây Huobi gặp phải tình trạng rút tiền với số lượng lớn từ người dùng.

– Quảng cáo –

Thống kê của Cryptoquant cho thấy vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Huobi nắm giữ hơn 20.000 BTC. Nhưng tính đến hôm nay, dự trữ BTC của sàn giao dịch là xung quanh 16.709 BTC.

Tương tự, Huobi có 22 triệu ETH dự trữ vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, nhưng theo thống kê của Cryptoquant, dự trữ hiện tại giảm xuống còn 18,19 triệu ETH.

Với nhiều xáo trộn gần đây, công ty con của Huobi Global tại Hàn Quốc là Huobi Korea muốn tách khỏi công ty mẹ.

Một nguồn tin từ News1 báo cáo rằng Huobi Korea có kế hoạch mua cổ phần từ công ty mẹ và đổi tên.

“Huobi Korea và Huobi Global có mối quan hệ bình đẳng. Việc Huobi Korea muốn hoạt động độc lập sẽ được giải quyết. Trong tương lai, Huobi có kế hoạch tổ chức một cuộc họp giữa nhân viên và các giám đốc điều hành hàng đầu.”

News1 báo cáo rằng việc thay đổi tên và mua cổ phần sẽ cắt đứt quan hệ giữa hai công ty, cho phép Huobi Korea hoạt động độc lập với Huobi Global.

“Việc đổi tên của Huobi Korea là một sự kiện quan trọng. Bởi trước đây, Huobi Korea được coi là một sàn giao dịch ngoại hối, đặc biệt gắn liền với hình ảnh một ‘sàn giao dịch Trung Quốc’. Việc tách khỏi công ty mẹ và đổi tên sẽ giúp Huobi Korea chứng minh đây là một sàn giao dịch 100% của Hàn Quốc,” News1 cho biết.

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *