Ít nhất 50% ô tô, xe máy ở đô thị sử dụng điện và năng lượng xanh từ năm 2030

Rate this post

Trong đó, mục tiêu tổng thể là phát triển hệ thống giao thông xanh theo hướng đưa lượng phát thải khí nhà kính ròng về mức “0” vào năm 2025.

Ít nhất 50% ô tô, xe máy tại các đô thị được sử dụng điện và năng lượng xanh từ năm 2030 - Ảnh 1.

Xe buýt điện VinBus do VinFast sản xuất tham gia hệ thống giao thông công cộng Hà Nội.

Cụ thể hơn, giai đoạn đến năm 2030 sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy nhanh chuyển đổi sử dụng điện và năng lượng xanh trong các lĩnh vực ngành GTVT đã sẵn sàng về công nghệ. , các thể chế và nguồn lực để thực hiện các mục tiêu về Đóng góp do Quốc gia xác định (NDC) và các mục tiêu giảm phát thải khí mê-tan đã cam kết của Việt Nam.

Giai đoạn đến năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, thiết bị và kết cấu hạ tầng giao thông sang sử dụng điện, năng lượng xanh, theo hướng phát thải. khí nhà kính về “không” vào năm 2050.

Về lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, lộ trình từ nay đến năm 2030 sẽ nỗ lực thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi mục đích sử dụng. đến xe điện; mở rộng việc phối trộn và sử dụng 100% xăng E5 cho xe cơ giới.

Giai đoạn 2031 – 2050 sẽ hạn chế dần các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu đến năm 2050, 100% phương tiện cơ giới đường bộ, kể cả xe máy công trình tham gia giao thông được chuyển đổi sang sử dụng điện và năng lượng xanh. Cũng trong giai đoạn này, hệ thống hạ tầng sạc điện và cung cấp năng lượng xanh cũng phải được hoàn thiện trên toàn quốc để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Riêng đối với lĩnh vực giao thông đô thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, từ năm 2025, tất cả các loại xe buýt thay thế, đầu tư mới sẽ phải là xe điện, xe sử dụng năng lượng xanh. Từ năm 2030, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh phải đạt tối thiểu 50%; Riêng đối với taxi, tất cả các phương tiện thay thế, đầu tư mới cũng sẽ phải là xe điện, sử dụng năng lượng xanh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính. ; nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, … liên quan đến các loại hình vận tải sử dụng điện và năng lượng xanh; xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh …

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.