Joe Lubin: Sự hợp nhất Ethereum diễn ra như thế nào, Tại sao ETH giảm, NFTs, Metaverse và ‘Ứng dụng Killer’

Rate this post

Joe Lubin: Sự hợp nhất Ethereum diễn ra như thế nào, Tại sao ETH giảm, NFTs, Metaverse và ‘Ứng dụng Killer’

Người đồng sáng lập Ethereum và CEO của ConsenSys, Joe Lubin, đã tham gia với Dan Roberts của Decrypt vào ngày 4 tháng 10 để trò chuyện chuyên sâu về việc hợp nhất và hậu quả của Ethereum, điều gì khiến thị trường tiền điện tử đi xuống, tại sao anh ấy lại siêu tăng giá trên NFT và metaverse, cho dù đó có thực sự là một tương lai đa hướng, và hơn thế nữa.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.