Khắc phục sự cố Microsoft Office không thể đồng bộ dữ liệu với OneDrive

Rate this post

Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ gặp lỗi không thể đồng bộ các tệp tài liệu của mình lên đám mây và xuất hiện các thông báo lỗi như ‘Tải lên bị chặn’, ‘Đăng nhập để lưu tệp này’, ‘Lưu bản sao’. Cách khắc phục như sau.

Sửa lỗi Microsoft Office không thể đồng bộ dữ liệu với OneDrive - ảnh 1

Lỗi tải lên bị chặn

Ảnh chụp màn hình

Cách sửa lỗi

Trong cửa sổ chương trình Office (có thể là Word, Excel hoặc PowerPoint) bấm vào tab Tệp, sau đó chọn mục Tài khoản.

Trong giao diện của menu Account, bên dưới phần Connected Services sẽ liệt kê tất cả các tài khoản mà bạn đang kết nối với các dịch vụ của Microsoft. Hãy chú ý đến dịch vụ và tài khoản OneDrive của bạn, bấm vào nút Xóa để xóa liên kết giữa Office và tài khoản OneDrive của bạn. Chờ một chút để Office thực hiện việc này.

Sửa lỗi Microsoft Office không thể đồng bộ dữ liệu với OneDrive - ảnh 2

Bấm loại bỏ để loại bỏ kết nối giữa OneDrive và Office

Ảnh chụp màn hình

\N

Sau khi xóa thành công liên kết với OneDrive, bạn tiếp tục thực hiện kết nối giữa hai dịch vụ này. Cũng trong Dịch vụ được Kết nối, bấm Thêm dịch vụ> Lưu trữ> OneDrive (hoặc Onedrive for Business) và đăng nhập vào tài khoản OneDrive của bạn.

Sửa lỗi Microsoft Office không thể đồng bộ dữ liệu với OneDrive - ảnh 3

Chọn OneDrive hoặc OneDrive for Business để đăng nhập

Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng nhập thành công, hãy tắt chương trình Office và mở lại, bây giờ hãy thử tạo và lưu tài liệu vào OneDrive. Nếu lỗi trên vẫn chưa được khắc phục, hãy chuyển đến menu Tệp> Tài khoản> Cập nhật Office> Tùy chọn cập nhật và chọn Cập nhật ngay để kiểm tra các bản cập nhật và bản vá cho Office.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *