Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu Công an nhân dân

Rate this post

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và hơn 200 học viên tham gia lớp bồi dưỡng…Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Báo cáo về công tác tổ chức lớp tập huấn, Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 01/10/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 09 ngày 01/10. 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình công tác Công an năm 2022 và Chương trình số 05 ngày 23/3/2022 về trọng tâm công tác tham mưu của Công an nhân dân năm 2022; Ngày 30/5/2022, Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến ​​thức phục vụ công tác tham mưu Công an nhân dân năm 2022.

Theo đó, lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 10-9-2022 cho trên 200 học viên là các đồng chí đang công tác tại 45 đơn vị trực thuộc Bộ và 62 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. y tá. Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan phân công các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên có kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt, trao đổi 09 chuyên đề, bài giảng, trong đó có những nội dung trọng tâm, nổi bật trong công tác. bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND. Đồng thời, trong chương trình khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được tham gia chương trình khảo sát, học tập thực tế tại tỉnh Quảng Ninh.Thượng tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ báo cáo công tác tổ chức lớp tập huấn.

Ngoài ra, Văn phòng Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn, chỉnh sửa 16 đề tài trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến. Trên cơ sở đó, đã ban hành tài liệu bồi dưỡng kiến ​​thức phục vụ công tác tham mưu Công an nhân dân năm 2022 để các học viên làm tài liệu nghiên cứu, học tập tại lớp bồi dưỡng và phục vụ công tác tham mưu tại Công an. các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, công tác tham mưu của Công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định, coi trọng vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt. . nhất là trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao về công tác tư vấn, năm 2001 Bộ đã ban hành giáo trình đầu tiên, chuyên sâu về công tác tư vấn. Năm 2008, Bộ tiếp tục ban hành giáo trình giảng dạy về công tác tư vấn để sử dụng thống nhất trong các học viện, trường CAND. Năm 2015, Bộ quyết định thành lập Khoa Tham mưu tại Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân. Đến năm 2020, thực hiện mô hình tổ chức mới trong Công an nhân dân, Khoa Tham mưu sẽ được sáp nhập với một số khoa có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tham mưu Công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng, trước yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, cần có giải pháp tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. của công tác này ngang tầm với nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thứ trưởng hoan nghênh Văn phòng Bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức các lớp tập huấn phục vụ công tác tham mưu trong Công an nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, các giảng viên, báo cáo viên quan tâm giúp đỡ học viên hiểu sâu hơn về nhận thức, nhận biết, nhận dạng; kỹ năng vận dụng, phương pháp làm, có ví dụ minh họa sự phù hợp giữa lý thuyết và thực tế. Đồng thời, học sinh được gợi ý đặt câu hỏi để thảo luận, làm rõ một hoặc nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tế cần được giải đáp. Học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, tập trung thảo luận, suy nghĩ, phản ánh, liên kết vận dụng để ngày càng vững vàng về chính trị, nghề nghiệp, pháp luật và hành nghề. linh hoạt hơn trong công việc tư vấn. Cuối khóa học, học viên viết bài thu hoạch, ban giám hiệu lớp có nhận xét, đánh giá và góp ý. Sau khóa học, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đánh giá, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa nội dung bài giảng cho sát thực, phù hợp tình hình mới …Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu, học sinh tại Lễ khai giảng.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *