Khai mạc Phòng trưng bày Nghệ thuật Tạp chí Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Nashville, TN. – Tạp chí Bitcoin đã công bố Phòng trưng bày nghệ thuật Tạp chí Bitcoin (BMAG), một không gian trưng bày và mặt tiền cửa hàng có triển lãm phòng giam dành riêng cho nhà tiên phong Bitcoin Ross Ulbricht, người phải đối mặt với án tù chung thân cộng thêm 40 năm vì vai trò sáng lập ra thị trường darknet Silk Road . Vị trí này sẽ đóng vai trò là nơi bán quần áo, phần cứng liên quan đến Bitcoin và ấn bản in của Tạp chí Bitcoin, trong khi phòng trưng bày nghệ thuật sẽ có hình ảnh độc quyền từ các nhà sáng tạo hàng đầu trong không gian Bitcoin cũng như các nghệ sĩ mới để giới thiệu tác phẩm của họ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *