Kho bạc an toàn. Tìm hiểu về Công cụ DAO mới🛠được gọi là An toàn… | bởi Decentralist.com | Đồng xu | Tháng 1 năm 2023

Rate this post

Bảng điều khiển tài chính Web3

Đã hơn ba tháng kể từ khi chúng tôi đưa ra Danh sách Công cụ DAO. Vào thời điểm đó, trang web 🖥 của chúng tôi để khám phá 🔭 Công cụ tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) 🔧 đã phát triển lên hơn 35 công cụ và đang tiếp tục tăng, và bước sang năm 2023, năm con thỏ, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thành công. Đến nay, chúng tôi đã viết về ba công cụ: Samudai, Wrappr và Bunches. Mặc dù mỗi công cụ đều có vị trí thích hợp, nhưng chúng tôi…

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *