Không để xảy ra khiếu kiện tại các dự án ven biển thị xã Điện Bàn

Rate this post

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 4276 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án vùng ven từ thị xã Điện Bàn đến TP. Hội An.

Không để xảy ra khiếu kiện tại các dự án ven biển thị xã Điện Bàn - Hội An - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc triển khai các dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Cụ thể, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Quy hoạch chung vùng ven biển từ huyện Điện Bàn đến TP Hội An có quy mô quy hoạch 1.586,6 ha, được phê duyệt tại Quyết định số 603 / QĐ-UBND ngày 20/2. , Năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quy hoạch chung 603), nhằm cụ thể hóa quy hoạch định hướng phát triển du lịch và dân cư ven biển huyện Điện Bàn (nay là thị xã Quảng Nam). Điện Bàn) thành thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An), được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2240 / QĐ-UB ngày 16/6/2003 và được điều chỉnh, hoàn thiện tại Quyết định số 1527 / QĐ-UB ngày 15 / 4/2004 (gọi tắt là Quy hoạch Du lịch 2004).

Tổng diện tích quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt khoảng 1.288,5ha / 1.586,6ha, chiếm 81,2% tổng diện tích, cơ bản phủ kín diện tích của Quy hoạch chung 603. là các hạng mục hạ tầng chung, đường cây xanh dọc trục giao thông, ven sông, ven biển; cát, mặt nước.

Ngoài ra, khu vực này còn thu hút tổng cộng 63 dự án theo Quy hoạch Du lịch năm 2004. Các dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và hình thành các công trình phục vụ du lịch phù hợp với Quy hoạch du lịch năm 2004.

Bộ Xây dựng cho biết, tại Khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị 2009 quy định: “Đồ án quy hoạch phân khu được duyệt là cơ sở để xác định dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết”.

Tuy nhiên, phần diện tích 1.586,6ha thuộc phạm vi Quy hoạch chung 603 đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 các chức năng chính; đã xác định và kêu gọi các dự án đầu tư từ năm 2004; các dự án đã đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Việc tổ chức lập quy hoạch phân khu diện tích 1.586,6 ha tại 2 đô thị (TX Điện Bàn và TP Hội An) theo Luật Xây dựng hiện hành không còn là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết và xác định dự án đầu tư.

Không để xảy ra khiếu kiện tại các dự án ven biển thị xã Điện Bàn - Hội An - Ảnh 2.

Khu vực này thu hút tổng cộng 63 dự án theo Quy hoạch Du lịch năm 2004

Do đó, theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trên cơ sở Quy hoạch chung 603 đảm bảo các nguyên tắc sau: quy định không làm thay đổi định hướng không gian, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch của Quy hoạch chung 603 đã được phê duyệt.

Đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên lợi ích cộng đồng, không ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống trên địa bàn; không có khiếu nại có thể phát sinh. Ngoài ra, việc triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Đồng thời, đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp quy hoạch, kết nối đồng bộ về tổ chức không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường giữa Quy hoạch chung 603 và Quy hoạch chung. khu đô thị của thành phố. Hội An, thị xã Điện Bàn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) đang được lập và phê duyệt theo các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *