Kích thước khối BTC trung bình đạt ATH mới trên 2 MB

Rate this post

Dữ liệu Glassnode được phân tích bởi CryptoSlate cho thấy kích thước khối trung bình của Bitcoin (BTC) đạt mức cao mới mọi thời đại khi đạt 2,25 megabyte (MB).

Kích thước khối trung bình của BTC (Nguồn: Glassnode)
Kích thước khối trung bình của BTC (Nguồn: Glassnode)

Biểu đồ trên thể hiện kích thước khối trung bình của BTC kể từ đầu năm 2022. Một đợt tăng đột biến gần đây đã đẩy kích thước khối lên hơn 2 MB. Dữ liệu chỉ ra rằng kích thước khối tiếp tục tăng tại thời điểm viết.

Kích thước khối phản ánh lượng dữ liệu mà một khối lưu trữ. Một khối kích thước 1 MB có đủ chỗ để lưu trữ hơn 2000 giao dịch.

Khi ra mắt, kích thước khối tối đa của BTC được đặt ở mức 128 MB. Tuy nhiên, một đợt hard fork theo kế hoạch đã được thực hiện trên chuỗi khối BTC vào tháng 7 năm 2019, giúp tăng kích thước khối lên tối đa 2 GB. Kích thước này có thể được kéo dài để tăng lên tới 4 GB với SegWit.

Bài đăng Kích thước khối BTC trung bình đạt ATH mới ở mức hơn 2 MB xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *