Kubo Won’t Let Me Invisible Delayed – RABUJOI – An Anime Blog

Rate this post

Chà, bắn đi.

Do sự chậm trễ sản xuất liên quan đến Covid, các tập 7 -12 của Kubo sẽ không để tôi tàng hình đã bị trì hoãn cho đến tháng Tư. Vì vậy, có chất tẩy rửa vòm miệng dễ chịu thứ ba của chúng tôi sau Câu chuyện Vinland. Than ôi, thật tốt khi biết điều đó sẽ một lúc nào đó sẽ trở lại để sưởi ấm trái tim giá lạnh mùa đông của chúng ta.—RABUJOI NHÂN VIÊN

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *