Làm rõ có hay không việc trục lợi chính sách trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Rate this post

(TN&MT) – Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện các Quyết định của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới địa bàn giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ”.

Đề xuất 4 nội dung giám sát

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kdăm, Phó Trưởng đoàn Thường trực đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung dự thảo 4 loại văn bản gồm: Kế hoạch chi tiết của đoàn giám sát; Quyết định phân công thành viên Tổ giám sát; Quyết định phân công Tổ công tác; Đề cương của báo cáo.

b.jpg
Cảnh họp. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kdăm nhấn mạnh, về phương thức giám sát, do đặc thù của Quốc hội nên Quốc hội tổ chức giám sát chung cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về: Giảm nghèo bền vững. giảm nghèo bền vững, nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Căn cứ vào tình hình Chương trình dân tộc và miền núi lần đầu được triển khai, có nhiều nội dung mới, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và đang trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, do đó sẽ chủ yếu tập trung giám sát, đánh giá giữa kỳ. các văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật để triển khai thực hiện trên thực tế.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cho biết, Đoàn giám sát đề xuất 4 chuyên đề cần tập trung giám sát, gồm: Chỉ đạo, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm chỉ đạo, điều hành chung các Chương trình; chỉ đạo, điều hành riêng từng Chương trình); Việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai các chương trình CTMTQG; Công tác phối hợp, lồng ghép quản lý, nội dung, đối tượng, địa điểm, nguồn vốn thực hiện các Chương trình; Bước đầu đã đạt được những kết quả về việc thực hiện các dự án, chính sách thuộc các Chương trình.

Về phạm vi thực hiện, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, đoàn giám sát sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức chấp hành. của các cấp, các ngành, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025 đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là các công việc của Quốc hội. . xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách vận hành và tổ chức thực hiện Chương trình.

m.jpg
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kdam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm cũng nêu các nội dung lấy ý kiến ​​của Thường trực Ủy ban gồm: các mốc thời gian cần hoàn thành; dự kiến ​​các bộ, ngành, địa phương trực tiếp giám sát; danh sách các thành viên được phân công của Tổ công tác; về nội dung công việc được giao; về số lượng và loại đề cương báo cáo; …

Tập trung vào giám sát các vấn đề cốt lõi

Cho ý kiến ​​tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Đoàn giám sát. Lý giải việc chọn chủ đề giám sát này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Quốc hội giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong quá trình thực hiện chứ không phải trong quá trình thực hiện. phải hậu kiểm như nhiều chuyên đề giám sát khác.

Dẫn chứng kết quả thực hiện giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, giám sát giữa nhiệm kỳ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ mang tính thời sự, có tác dụng tích cực, đồng thời. vừa rút kinh nghiệm và quan trọng là thúc đẩy việc thực hiện 3 Chương trình ngày càng hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giám sát trong bối cảnh các CTMTQG chậm triển khai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ có hay không việc lạm dụng, trục lợi chính sách; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới có phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền hay không; việc tổ chức thực hiện một số đề án xây dựng nông thôn mới ở một số địa bàn có khó khăn như thế nào ?; Làm thế nào để giải quyết vấn đề nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững.…

n.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, quá trình giám sát cần tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cốt lõi, gốc rễ về mặt luật pháp, chính sách. Hiện đã có 3 nghị quyết trực tiếp của Quốc hội, quá trình triển khai, thể chế hóa chính sách được thực hiện như thế nào cần có sự đánh giá, nhận diện cụ thể. Về vấn đề nợ đọng của các Chương trình, nhất là CTMTQG xây dựng nông thôn mới, qua giám sát cần làm rõ tình hình giải quyết và đưa ra các kiến ​​nghị chính sách cụ thể, rõ ràng; nêu rõ kinh nghiệm xử lý nợ ngay từ khâu điều phối nguồn lực của chương trình hiện hành.

Đánh giá cao và cơ bản đồng tình với nhiều nội dung của Kế hoạch, Đề cương giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, đặc thù công tác giám sát trong lĩnh vực này có tính đặc thù, nên ngoài tiến độ giám sát, cần rà soát lại các công việc đã làm để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng.

Nhấn mạnh tính thiết thực của hoạt động này cần được đánh giá, tổng kết, Chủ nhiệm UB VHTTDL đề nghị, việc giám sát cần phát hiện những mô hình hay, cách làm hay để nhân rộng. “Một mặt xây dựng nông thôn mới cần quan tâm là nhiều nơi giữ gìn rất tốt bản sắc văn hóa địa phương. Chúng ta cần tổng kết và nhân rộng những mô hình này trong quá trình thực hiện … ”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục nói.

Tham gia thảo luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đoàn giám sát cần nghiên cứu, bổ sung nội dung rà soát các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời bổ sung phương thức thực hiện, bổ sung nguyên nhân của những tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; riêng các kiến ​​nghị cụ thể với 3 cơ quan lãnh đạo của Chính phủ trong việc chỉ đạo 3 chương trình CTMTQG;…

i.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Đoàn giám sát, Tổ công tác khẩn trương tiếp thu các ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là những ý kiến ​​đề xuất cụ thể của Chủ nhiệm. Đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo trình Hội nghị toàn quốc về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của Quốc hội năm 2023, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 27/9/2022.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tập trung đánh giá việc xây dựng khung pháp lý để triển khai thực hiện, vì công tác này ở cả 3 chương trình đều chậm, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư rất chậm, cần đánh giá kỹ lưỡng. đánh giá các nguy cơ, rủi ro, từ đó, xác định trọng tâm giám sát phù hợp hơn. Đồng thời đánh giá quá trình thực hiện vừa qua có hay không việc trục lợi chính sách. Quá trình huy động, sử dụng, đầu tư và giải ngân các nguồn lực đã đáp ứng được yêu cầu của người dân chưa; …

Vấn đề nợ đọng các chương trình, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua giám sát cần làm rõ tình hình giải quyết và đưa ra các kiến ​​nghị chính sách cụ thể, rõ ràng; nêu rõ kinh nghiệm xử lý nợ ngay từ khâu điều phối nguồn lực của chương trình hiện hành.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đoàn giám sát quan tâm đến tính thiết thực, cách làm hay, mô hình sáng tạo để nhân rộng ra toàn quốc, kể cả về kinh tế, xã hội, chính trị, xã hội. quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Đề cương giám sát phải tính đến đặc điểm của từng bộ, ngành và từng địa phương, vùng, miền để phù hợp với chương trình …

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *