Lịch sử xảy ra ngay trước mắt bạn – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Tomer Strolight, tổng biên tập của Swan Bitcoin và là tác giả của “Tại sao lại là Bitcoin”.

Lịch sử không chỉ đơn thuần là những gì đã xảy ra hàng trăm năm trước, cũng không chỉ có chiến tranh và thảm họa của con người. Nếu bạn chỉ thu nhỏ một chút, bạn có thể thấy rằng lịch sử luôn xảy ra. Nền văn minh của chúng ta, văn hóa của chúng ta, công nghệ của chúng ta và thậm chí cả bản thân chúng ta đang thay đổi – bị ảnh hưởng bởi các siêu xu hướng định hình toàn nhân loại. Những thay đổi thường diễn ra nhanh chóng, nhưng dấu ấn của chúng vẫn còn.

Thậm chí chỉ cần chụp nhanh các điểm nổi bật từ một năm trong một vài khoảng thời gian 10 năm cũng cho thấy mức độ thay đổi xảy ra. Hãy xem xét các năm 2012, 2002, 1992 và 1982.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *