Lỗi đã hạ gục một phần của Lightning Network – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Dưới đây là đoạn trích trực tiếp của Marty’s Bent Vấn đề # 1278: “Một lỗi LND / btcd khác xuất hiện.” Đăng ký nhận bản tin tại đây.

Bản chất của các hệ thống phân tán mã nguồn mở để lại một số lỗ hổng để khai thác, nhưng các lỗi nên được khai thác công khai hay tiết lộ riêng tư?

qua GitHub

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, btcd (một triển khai thay thế của Bitcoin) và mở rộng, LND (một trong những triển khai Lightning) trở nên không tương thích với phần còn lại của mạng Bitcoin do một số can thiệp từ một nhà phát triển tên là Burak.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *