Lượng nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy được định giá 2,2 tỷ đô la vào quý 4 năm 2022

Rate this post

MicroStrategy, được biết đến với các khoản đầu tư lặp lại vào Bitcoin, đã mua thêm tài sản kỹ thuật số vào quý trước, theo báo cáo của nhà đầu tư ngày 2 tháng 2.

Andrew Kang, Giám đốc tài chính của Microstrategy, cho biết công ty đã tăng tổng số Bitcoin nắm giữ lên khoảng 132.500 BTC trong quý 4 năm 2022. Số tiền đó có giá trị thị trường là 2,194 tỷ đô la vào cuối quý vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Mặc dù lượng nắm giữ Bitcoin của Microstrategy nhìn chung đã tăng, nhưng công ty đã chứng kiến ​​khoản lỗ suy giảm tích lũy là 2,153 tỷ đô la kể từ các khoản đầu tư trước đó. Do đó, 132.500 BTC của nó có giá trị ghi sổ (chi phí của tài sản trừ khấu hao) là 1,84 tỷ USD vào ngày 31 tháng 12.

Công ty tình báo kinh doanh cũng đã bán 704 BTC với số tiền thu được là 11,8 triệu đô la, dẫn đến lợi nhuận bán được là 0,9 triệu đô la trong quý IV.

Kang nói thêm rằng chiến lược Bitcoin của Microstrategy “vẫn không thay đổi” — có nghĩa là công ty sẽ tiếp tục mua và nắm giữ Bitcoin trong dài hạn.

Cổ phiếu của Microstrategy (MSTR) hôm nay tăng 9,04% và được định giá là 292,13 USD.

Đăng trong: Bitcoin, Đầu tư

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *