Mã thông báo Maps.me và Oxygen bị khóa tại FTX

Rate this post

Maps.me và Oxygen, hai dự án tài chính phi tập trung ( DeFi ) được hỗ trợ bởi Nghiên cứu Alameda nói trong một tuyên bố cái đó hơn 95% tổng nguồn cung Tiền của họ đang được giữ tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *