Me By Canali – Trải nghiệm sáng tạo thời trang Ý độc đáo – L’Officiel Vietnam