Mobile Suit Gundam – Phù thủy đến từ sao Thủy – Tập 09 – Làm tốt lắm! Phương tiện truyền thông

Rate this post

Là một nhân viên thích hợp, tôi sẽ tin tưởng vào GJM sẽ làm theo.

Mobile Suit Gundam – Phù thủy đến từ sao Thủy (TV) – Tập 09: [Torrent][Magnet]

Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố phát lại nào với bản phát hành GJM, vui lòng đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của MPC và xysubfilter hoặc mpv.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mpv.
Xin lưu ý rằng có thể có sự khác biệt nhỏ về hiển thị giữa MPC/xysubfilter và mpv.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *