Mọi người tham gia vào Bitcoin với tư cách cá nhân – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Mark Maraia, một doanh nhân, tác giả của cuốn sách “Rainmaking Made Simple” và một Bitcoiner.

Giá bitcoin không phải là động lực chính của cuộc gặp gỡ giữa các bộ óc.

Tôi muốn đưa ra một vài thách thức cho tất cả các Bitcoiners, những người tuyên bố tin tưởng mạnh mẽ vào giá trị của bitcoin. Tôi luôn coi mình là người ngoài cuộc cho đến khi tôi phát hiện ra Bitcoin. Điều đó nói lên rằng, tôi là một người bùng nổ – không hẳn là một nhân khẩu học được yêu thích của những người ủng hộ Bitcoin. Tôi cũng đã được đào tạo như một luật sư. Điều đó nghĩa là gì? Hai lần bị chửi. Các luật sư được giáo dục và đào tạo để tìm ra những mặt trái. Nhược điểm hoặc điểm yếu hoặc điểm mù trong cộng đồng Bitcoin là gì? Tôi đang nhìn thấy nhiều điểm mù và cảm thấy xúc động khi chia sẻ một số điểm.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *