Một số quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Rate this post

Thông tư quy định, lệ phí thẩm định, cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp là 150 triệu đồng. Phí thẩm định lại, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 5 triệu đồng.

Theo Thông tư, sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật. luật.

Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định. Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, theo quy định tại thông tư, doanh nghiệp được tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo nhu cầu quản lý. Trước thời điểm tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước ít nhất 5 ngày làm việc, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tài chính, cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên địa bàn để theo dõi, quản lý. Trường hợp có sự thay đổi về thời gian tiếp tục sử dụng đồng tiền quy ước, doanh nghiệp phải thông báo lại bằng văn bản cho các cơ quan này.

Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước, bao gồm những nội dung cơ bản về hình thức đồng tiền quy ước; số lượng, loại ngoại tệ do doanh nghiệp quy ước mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, trong đó ghi rõ mệnh giá, loại ngoại tệ cụ thể, ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, tên cơ sở sản xuất, nhà cung cấp; Các nội dung khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo Thùy Dương

Tin tức

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.