Một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất Nam Phi hiện hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin