Múa rối – “siêu phẩm” của nền văn minh lúa nước ở Nam Định – Báo Lao Động