Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rate this post

TTH.VN – Sáng 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và thông tin kết quả. những kết quả đạt được trong quá trình chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ đoàn các cấp tham gia

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chú trọng thực hiện với nhiều hình thức như: Tổ chức học tập theo chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề hàng năm; xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác; tổ chức nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi gắn với những việc làm, hành động cụ thể, hăng hái tham gia tình nguyện giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. nếp sống văn minh đô thị.

Nhân dịp này, Hội nghị đã triển khai quán triệt và thảo luận chuyên đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng thông tin đến các đại biểu những kết quả đạt được trong quá trình chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết 54-NQ / TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045 ”và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Minh Nguyen

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *