Ngành văn hóa: Mục tiêu mới

Rate this post

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, thời gian qua, ngành văn hóa tỉnh đã triển khai các hoạt động phát triển ngành với quyết tâm và mục tiêu cao.

Nhiều hoạt động chuyên sâu

Theo ông Nguyễn Văn Thiện – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2022-2026. Sở cũng tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 6 về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế. kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Đề án bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị các làn điệu dân ca, dân vũ, dân ca các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030.


Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang chào hè 2022. Hình minh họa

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang chào hè 2022. Hình minh họa


Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đang thực hiện chuyển đổi số nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng phục vụ của các thiết chế văn hóa. Cụ thể, việc đầu tư phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số đang được triển khai với tổng kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng; dự án ứng dụng công nghệ số để trưng bày, phát huy tiềm năng, giá trị di sản văn hóa tại Bảo tàng tỉnh đang trong quá trình thẩm định; Việc áp dụng mã QR – Hướng dẫn đang được triển khai tại một số di tích quốc gia như Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng …

Hiện nay, toàn ngành đang triển khai một số dự án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích: Thành cổ Diên Khánh, khu lưu niệm tàu ​​C235, Cung đường Ninh Hòa, Đền thờ Hùng Vương, trụ sở UBND Cách mạng Rừng Sác. Thời Ba Ngòi, đình Trà Long, đình Quảng Đông, đình Lập Định, đình Mỹ Thanh, đình Thanh Châu, đình Tân Mỹ, đình Phong Thạnh, đền Hội Đồng, đình Thanh Minh. .. Ngoài ra, Sở cũng đề xuất về việc đầu tư xây dựng mới một số thiết chế văn hóa như: Bảo tàng, Công viên Trường Sa; cụm công trình mới gồm Bảo tàng tỉnh – Trung tâm Văn hóa và Triển lãm – Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật; A. Bảo tàng Yersin. Đây là những thiết chế văn hóa có tầm quan trọng chiến lược, đáp ứng sự phát triển của tỉnh khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khuyến mãi gắn liền với phát triển

Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển. Lĩnh vực văn hóa. Trong số đó, một yếu tố quan trọng là sự phát triển của ngành du lịch. Vì các hoạt động văn hóa có khả năng bổ trợ cho ngành du lịch nên cần cố gắng phát triển văn hóa gắn với du lịch một cách hiệu quả hơn. Trước hết, ngành Văn hóa cần xây dựng con đường di sản Tháp Bà – Am Chúa để phục vụ hoạt động du lịch văn hóa tâm linh; thực hiện các dự án đầu tư, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh đồng thời với việc thực hiện dự án phát huy giá trị di tích. Qua đó, gắn việc trùng tu cơ sở vật chất với việc phát huy các giá trị văn hóa tinh thần.

Cũng theo ông Đinh Văn Thiệu, trong nội dung Nghị quyết số 09, hai địa phương Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được xác định là đô thị vi mô sinh thái miền núi nên cần quan tâm khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống. Của Việt Nam. đồng bào ở đây. Để làm tốt điều này, ngành Văn hóa phải có sự hỗ trợ về chuyên môn cho hai địa phương, để văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trở thành điểm nhấn, góp phần vào sự phát triển của mỗi huyện. Một nội dung khác cũng cần được ngành Văn hóa quan tâm là việc tôn tạo giá trị di tích liên quan đến bác sĩ A. Yersin. Sở Văn hóa và Thể thao cần nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xác định rõ việc phát huy các giá trị liên quan đến bác sĩ A. Yersin nên bắt đầu từ đâu. Cũng cần xây dựng các thiết chế văn hóa mới xứng tầm với sự phát triển của tỉnh. Tuy còn những khó khăn, vướng mắc nhưng ngành Văn hóa phải cố gắng, tham mưu để từng bước triển khai sao cho hợp lý nhất …

Giang Dinh

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *