Ngày 12/9 sẽ khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Rate this post

Theo chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến ​​khai mạc vào ngày 12/9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8/2022. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021”.

Cho ý kiến ​​về Báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”. .

Cho ý kiến ​​về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; Cho ý kiến ​​vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”.

Cho ý kiến ​​về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Xem xét báo cáo của Quốc hội về công tác tình nguyện tháng 8/2022.

Cho ý kiến ​​về báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án năm 2022.

Tiếp tục cho ý kiến ​​về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án năm 2022. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét bằng văn bản: Cho ý kiến ​​về các báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cho ý kiến ​​về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021 / UBTVQH15 và Nghị quyết số 24/2022 / UBTVQH 15 về việc chi hỗ trợ cho người lao động. Cuộc họp dự kiến ​​kết thúc vào ngày 15/9.

Theo Tin tức

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *