Người sáng lập hợp chất: Stablecoin có ‘Lực kéo điên cuồng’ và làm những gì Bitcoin dự kiến ​​sẽ làm

Rate this post

Người sáng lập hợp chất: Stablecoin có ‘Lực kéo điên cuồng’ và làm những gì Bitcoin dự kiến ​​sẽ làm

Người sáng lập Compound Robert Leshner đã tham gia cùng Dan Roberts và Stacy Elliott của Decrypt tại Chainlink SmartCon 2022 để nói về sự thay đổi mà Compound đã nhìn thấy trong nhu cầu vay và cách nó đã điều chỉnh cho phù hợp, tại sao anh ấy tin rằng stablecoin “sẽ chiến thắng và chinh phục mọi thứ” và cách các cơ quan quản lý đang tiếp cận vũ trụ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *