Người sáng tạo và nhà báo da đen trong Anime/Manga Fandom

Rate this post

Một vài năm trước, chúng tôi đã đưa ra một hướng dẫn về quà tặng ngày lễ với một số mặt tiền cửa hàng độc lập yêu thích của chúng tôi, bao gồm một danh sách lớn các thương hiệu kawaii và goth/punk do người Da đen sở hữu. Khoảng thời gian này, chúng tôi đang làm nổi bật các nhà văn, nghệ sĩ và phương tiện truyền thông Da đen đưa tin hoặc sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Nhật Bản. Tất cả họ đều đang tạo ra những tác phẩm tuyệt vời — […]

Bài đăng Những người sáng tạo và nhà báo da đen trong Fandom Anime/Manga xuất hiện đầu tiên trên Anime Feminist.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *