Nhà phát triển Polkadot (DOT) địa chỉ SEC, cho biết mã thông báo DOT đã chuyển từ bảo mật sang phần mềm