Nhà phát triển XRPL hàng đầu cung cấp thông tin chi tiết về XRP Tip Bot cho Twitter