Nhà sản xuất Dragon Quest Heroes Ryota Aomi rời Square Enix – Tin tức

Rate this post


anh hùng nhiệm vụ rồng nhà sản xuất Ryota Aomi đã thông báo trên Twitter vào thứ Sáu rằng ông đã từ chức. Square Enix.

Aomi đã ở cùng với Square Enix trong 13 năm, và đã làm việc trên nhiệm vụ rồng nhượng quyền trong 16 năm. Aomi cảm ơn người chơi, nhân viên và Square Enix, và nói rằng anh ấy đang bắt đầu một “cuộc phiêu lưu mới” tại một công ty mới. Aomi cho biết anh dự định sẽ thông báo cho người hâm mộ về công việc mới của mình sau.

Trước khi làm việc tại Square EnixAomi đã làm việc với tư cách là nhà thiết kế trò chơi cho Pokémon trò chơi như Pokémon Đấu trường La MãPokémon Trozei!. Anh ấy cũng đã làm việc trên trò chơi năm 2007 Dragon Quest Swords: Nữ hoàng đeo mặt nạ và Tháp gương trước khi tham gia Square Enix.

Tại Square Enix anh ấy từng là nhà sản xuất trên Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Bên dướiDragon Quest Heroes II Trò chơi. Trước đó anh là trợ lý sản xuất cho Dragon Quest: Monster Battle RoadDragon Quest: Monster Battle Road Chiến thắng.

ANN đã phỏng vấn Aomi vào năm 2015 về Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Bên dưới trò chơi.

Nguồn: Twitter của Ryota Aomi tài khoản qua Gematsu


Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *