Nhật ký thay đổi báo cáo — v4.0.5

Rate this post

Nhật ký thay đổi báo cáo — v4.0.5

Bản cập nhật cho Báo cáo đã được phát hành. Bản cập nhật này cải thiện quá trình đồng bộ hóa và xử lý, đồng thời chứa các bản sửa lỗi nội bộ cho các sự cố nhỏ.

Cải tiến

  1. Đã triển khai khả năng xóa tài khoản khỏi menu Tùy chọn
  2. Đã thêm thông tin thời gian ước tính của quá trình đồng bộ hóa
  3. Cải thiện xử lý tiến trình đồng bộ hóa

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *