Nhật ký thay đổi Lending Pro — tháng 9 năm 2022

Rate this post

Nhật ký thay đổi Lending Pro — tháng 9 năm 2022

Chúng tôi vui mừng thông báo các bản cập nhật sau cho Lending Pro, cung cấp cho người dùng của chúng tôi trải nghiệm nâng cao trên nền tảng này.

Đặc trưng

  • Có thể truy cập các lệnh cấp vốn theo tỷ lệ bằng cách thay đổi “Loại” lệnh đã chọn trong Biểu mẫu đặt hàng
  • Bộ chọn tiền tệ hiện hiển thị các loại tiền tệ được giữ trong ví tiền trước và bất kỳ loại tiền tệ nào khác sau đó

Cải tiến

  • Đã cải thiện luồng dữ liệu ổ cắm để giảm thiểu các luồng dễ nhận thông báo dữ liệu trùng lặp gây ra việc vẽ lại biểu đồ quá mức
  • Cải thiện định dạng số để tránh các sự cố do trình duyệt sử dụng các ngôn ngữ số khác nhau gây ra
  • Các biểu tượng tiền điện tử bổ sung đã được thêm vào

Sửa lỗi

  • Đã sửa lỗi nút số tiền “OfferAll” trên vấn đề về biểu mẫu đặt hàng trong đó số tiền trong trường đôi khi được điền bằng dấu phẩy khiến nó trở nên không hợp lệ
  • Đã khắc phục sự cố khiến số dư đôi khi xuất hiện không chính xác
  • Đã khắc phục sự cố trong đó một số loại tiền tệ tự động trong “Tab Pro” không hiển thị thông tin ưu đãi cập nhật
  • Đã khắc phục sự cố khiến số lượng lớn không hiển thị chính xác trong “Tab Pro”

Lending Pro là một công cụ có khả năng tùy biến cao, sử dụng các công nghệ tự động và các tính năng tiên tiến để quản lý hoạt động cho vay dựa trên thông số kỹ thuật của người dùng và điều kiện thị trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết Cơ sở Kiến thức của chúng tôi.

Ghi chú quan trọng

Lending Pro hoàn toàn là một hệ thống định tuyến đơn đặt hàng thực hiện các ưu đãi và mở rộng cấp vốn thay mặt cho người dùng trong thị trường cho vay ngang hàng trên Bitfinex. Lending Pro không thể đánh giá tiêu chí và hoàn cảnh đầu tư cá nhân của người dùng. Không có gì trong bài đăng này là tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác. Không có gì trong bài đăng này là một đề nghị vay hoặc cho vay hoặc chào mời, khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ quá trình vay hoặc cho vay nào. Bất kỳ tài liệu tham khảo nào trong bài đăng này để trả lại chỉ là giả thuyết và không được đảm bảo.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *