Nhiều chủ đề có sức lan tỏa nhưng chưa đáp ứng được thực tiễn xây dựng nông thôn mới

Rate this post

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

NHIỀU CHỦ ĐỀ CỦA TÒA ÁN CAO

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Chương trình Khoa học và Công nghệ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 cho biết, thời gian qua, Chương trình đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. , nông nghiệp kết nối và hiện đại, nông nghiệp sinh thái và bền vững; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn …

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới ngày 03/10/2022.
Hội nghị tổng kết chương trình Khoa học và Công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 3/10/2022.

Chương trình cũng đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa học thiết thực, nhiều mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có sức lan tỏa cao.

Điển hình như lĩnh vực trồng trọt đã tăng năng suất cây trồng lên 30 – 35% đối với rau màu, 10 – 15% đối với lúa, nâng cao thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25%; nâng giá trị sử dụng đất sản xuất nông nghiệp lên 133 – 500 triệu đồng / ha / năm nhờ chuyển đổi cơ cấu canh tác theo các mô hình liên kết sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, một số giống có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sử dụng. Các giống lợn lai có khả năng thích nghi tốt, năng suất cao, chất lượng cao. Một số giống bò thịt có 1⁄2 hoặc 3⁄4 máu ngoại giúp tăng năng suất và hiệu quả. Ứng dụng rộng rãi các giống gà thả rông, gà đồi, nuôi vịt siêu trứng, vịt siêu thịt, ngan Pháp …

“Với 97 quy trình, công nghệ sản xuất mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn hiệu quả và hàng nghìn thiết bị hỗ trợ của các dự án, Chương trình đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung …”

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Chương trình Khoa học và Công nghệ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra, các yếu tố tiêu biểu làm tăng hiệu quả kinh tế với các mức độ khác nhau đã góp phần vào tổng năng suất tăng thêm như chuyển đổi cơ cấu cây trồng đóng góp 12,1%; quản lý tổng hợp dịch bệnh (IPM) đóng góp 15,0%; thủy lợi đóng góp 35 – 40%; giống cây trồng mới đóng góp 25 – 30%; giống vật nuôi mới đóng góp 16,8%; phân bón và các biện pháp kỹ thuật khác đóng góp 25 – 30%; Quy trình VietGAP đóng góp 12,5%; sản xuất hữu cơ đóng góp 8,7%; công nghệ xử lý rác thải đóng góp 13,0%; sử dụng men vi sinh đóng góp 6,8%; chế biến (thuốc) đóng góp 18,8% …

Nhiều mô hình nâng cao năng suất, chất lượng tiêu biểu như mô hình sản xuất khoai tây giống ở Bắc Giang cho thu nhập 190-220 triệu đồng / ha… Hay như mô hình canh tác tiết kiệm nước, giảm phát thải khí mêtan. (CH4) được triển khai tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương với đề tài “Nghiên cứu công nghệ quản lý, cải tiến chế độ canh tác lúa tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính”, đến nay. nhân rộng lên 129.845,9 ha trên cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, GS.TS Trần Tuấn Anh cho rằng, Chương trình còn những hạn chế cả về số lượng, chất lượng đề tài, dự án cũng như cơ chế vận hành.

Với số lượng đề tài, dự án còn hạn chế, Chương trình chưa đáp ứng được hết nhu cầu của thực tiễn xây dựng nông thôn mới, vốn rất rộng và toàn diện, ngày càng chuyên sâu, đòi hỏi phải giải quyết các mâu thuẫn. và tích hợp hầu hết các lĩnh vực phát triển nông thôn.

“Các đề tài nghiên cứu về ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong phát triển kinh tế, quản trị xã hội như ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, nông thôn còn ít; phát triển kinh tế vòng tròn, nông nghiệp sinh thái, làng thông minh; phát triển kinh tế phi nông nghiệp; mô hình kết nối nông thôn – đô thị … ”, GS.TS Trần Tuấn Anh nêu rõ.

ƯU TIÊN THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI Ở KHU VỰC KHÓ KHĂN

Đề cập đến nhiệm vụ của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2025, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Trần Thanh Nam cho biết, các đề tài, dự án triển khai sẽ được thực hiện. bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian tới, Bộ NN & PTNT tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM. ; đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ”, ông Nam nói.

“Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng nông thôn mới không chỉ chú trọng đến yếu tố kỹ thuật mà cần nâng cao hàm lượng kiến ​​thức cùng với yếu tố kinh tế nông nghiệp và yếu tố thị trường nhằm tối ưu hóa giá trị nông sản, giảm giá thành sản phẩm cũng như đầu vào. chi phí… ”

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết sẽ tập trung triển khai các mô hình, dự án mới, có tính ứng dụng và sức lan tỏa cao trong thực tiễn; phù hợp để phát triển và nhân rộng; ưu tiên các mô hình, dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, thân thiện với môi trường …

Trong đó, ưu tiên thực hiện các đề tài, dự án ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới phải đi đôi với chuyển đổi tư duy từ sản xuất. xuất khẩu nông sản vào nền kinh tế nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nhanh chóng xây dựng chuyên đề và triển khai kế hoạch tuyên truyền, tiếp thị, quảng bá. Các chủ đề thực hiện phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giải quyết trực tiếp những vấn đề bức xúc, gắn với đặc thù và phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

“Trong vòng 5 năm tới, đất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp để dành quỹ đất và tài nguyên cho công nghiệp và cơ sở hạ tầng của các ngành kinh tế, dịch vụ khác. Năng suất của các sản phẩm nông nghiệp cuối cùng sẽ đạt đến giới hạn của nó. Nếu không tăng được năng suất, sản lượng thì không còn cách nào khác là phải nâng cao giá trị nông sản ”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *