Những điều này cần phải được trình bày rõ ràng trước khi sổ tạm trú chính thức bị khai tử vào cuối năm 2022 để không bị phạt

Rate this post

Thời điểm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết hiệu lực.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021) thì:

– Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021:

+ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn sử dụng được.

+ Không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

+ Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong trường hợp có thay đổi thông tin.

– Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023:

+ Tất cả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng.

Theo đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp cho người dân sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 là thời điểm chính thức khai tử sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Ai phải đăng ký tạm trú?

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 và Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020: Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống có thời hạn ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú. nơi cư trú.

Công dân đến cư trú hợp pháp ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đăng ký thường trú để làm việc, học tập hoặc các mục đích khác từ 30 ngày trở lên phải đăng ký tạm trú.

Theo đó, chỉ khi nào đi khỏi nơi đăng ký tạm trú từ 30 ngày trở lên mới phải đăng ký tạm trú. Đây là quyền và cũng là nghĩa vụ của mọi công dân. Pháp luật quy định rõ, người phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký tạm trú là người đến ở tại chỗ ở hợp pháp mới không phải là nơi đã đăng ký thường trú.

Do đó, người có nghĩa vụ đăng ký tạm trú là người thuê nhà. Ngoài ra, việc đăng ký tạm trú cũng mang lại nhiều lợi ích cho người thuê.

Không đăng ký tạm trú mất bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020 thì việc đăng ký tạm trú là nghĩa vụ của công dân. Do đó, nếu bạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn quy định (30 ngày kể từ ngày đến nhận nhà trọ) thì có thể bị phạt tiền.

Cụ thể, người không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, điều chỉnh thông tin cư trú trong cơ sở dữ liệu cư trú sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021 / NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu bạn đã ở vào chỗ ở hợp pháp mới (chuyển đến chỗ ở mới,…), đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi chỗ ở đã đăng ký thì sẽ bị phạt. từ 1 – 2. 2 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Nghị định 144/2021 / NĐ-CP.

Nghĩa vụ đăng ký tạm trú với tư cách là người thuê nhà và phải đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở. Nếu không tuân thủ quy định này sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng.

Đăng ký tạm trú trực tuyến

Khi sổ tạm trú chính thức bị xóa, người dân cần đăng ký tạm trú trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp tục.

Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn mục Đăng ký bên dưới để tạo tài khoản.

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trú

Điền vào tất cả các thông tin được đánh dấu

bởi vì đây là thông tin bắt buộc

Sau đó, đánh dấu chọn Tôi chịu trách nhiệm về tuyên bố trên và nhấp vào Lưu và gửi tệp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết

Sau khi nộp hồ sơ, người dân cần chờ thông tin giải quyết thủ tục hành chính từ cán bộ có trách nhiệm trong vòng 3 ngày làm việc.

Nếu được yêu cầu đến tận nơi xuất trình bản chính, người dân cần chấp hành để được đăng ký tạm trú.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *