Những người khai thác có rủi ro lớn nhất khi đối mặt với giá Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Biểu ngữ chuyên nghiệp của Tạp chí Bitcoin

Dưới đây là một đoạn trích từ một ấn bản gần đây của Tạp chí Bitcoin Pro, Tạp chí Bitcoin bản tin thị trường cao cấp. Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được những thông tin chi tiết này và phân tích thị trường bitcoin trực tuyến khác trực tiếp đến hộp thư đến của bạn, theo dõi ngay.

Khi tỷ lệ băm tăng vọt, song song với năm 2018 sẽ tăng

Vào ngày 23 tháng 10, độ khó khai thác bitcoin đã chứng kiến ​​mức điều chỉnh tăng 3,44% (sau lần điều chỉnh trước đó là 13,55%), đẩy độ khó khai thác lên mức cao nhất mọi thời đại khi tỷ lệ băm tiếp tục tăng cao. Với giá bitcoin trì trệ ở mức 20.000 đô la trong vài tháng qua, chúng tôi đã nhận thấy một số điểm tương đồng giữa chu kỳ thị trường năm 2018 và chu kỳ thị trường trước mắt chúng ta ngày hôm nay.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *