Những xe thuộc diện triệu hồi nhưng không thực hiện sẽ bị xử lý như thế nào?

Rate this post

Văn bản nêu rõ, các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô phải triệu hồi sản phẩm trong các trường hợp: sản phẩm vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành bắt buộc phải có đối tượng. sản phẩm đó; Sản phẩm gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản do lỗi kỹ thuật trong quá trình thiết kế, chế tạo; Sản phẩm tuy chưa gây thiệt hại về người và tài sản nhưng có thể gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng trong những điều kiện nhất định.

Những xe thuộc diện triệu hồi nhưng không thực hiện sẽ bị xử lý như thế nào?  - Ảnh 1.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ căn cứ vào các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, thông tin và kết quả điều tra để xem xét, ra quyết định buộc thu hồi sản phẩm.

Khi phát hiện lỗi kỹ thuật của xe bán ra thị trường, nhà sản xuất cần thực hiện các công việc: đình chỉ sản xuất mẫu xe bị lỗi; thông báo cho các đại lý bán hàng yêu cầu tạm ngừng; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát hiện lỗi phải thông báo bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về nguyên nhân lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng sản phẩm phải triệu hồi và phương án triệu hồi cụ thể. .

Sau thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc triệu hồi, nhà sản xuất phải báo cáo kết quả triệu hồi bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhà sản xuất phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thu hồi sản phẩm bao gồm cả chi phí vận chuyển.

Về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, yêu cầu cơ quan này gửi văn bản về phương án khắc phục của cơ sở sản xuất; thông tin trên trang web chính thức của Cục về sản phẩm bị thu hồi; theo dõi việc thực hiện lệnh triệu tập.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.