PayPal phạt tới 2.500 đô la vì Bitcoin không khoan dung Sửa lỗi này – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

PayPal có một khoản tiền phạt dành cho hành vi “không khoan dung” với số tiền lên đến 2.500 đô la được đưa vào các điều khoản và điều kiện của nó.

Nằm trong Thỏa thuận người dùng của PayPal, công ty nêu rõ:

“Bạn thừa nhận và đồng ý rằng $ 2.500,00 đô la Mỹ cho mỗi lần vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận hiện là ước tính tối thiểu hợp lý về thiệt hại thực tế của PayPal.”

Chính sách sử dụng được chấp nhận bao gồm một điều khoản cảnh báo chống lại “việc kích động thù địch, bạo lực, chủng tộc hoặc các hình thức không khoan dung khác mang tính phân biệt đối xử hoặc lợi dụng tài chính cho tội phạm, [and] các mục được coi là khiêu dâm. ”

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *