Phân tích giá Bitcoin (BTC) cho ngày 6 tháng 11

Rate this post

Theo bảng xếp hạng CoinMarketCap, Bears đã trở lại trò chơi vào ngày cuối cùng của tuần.

BTC / USD

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 0,21%. Trong tuần trước, giá đã tăng 2,64%.

Các đồng tiền hàng đầu theo CoinMarketCap

Trên biểu đồ hàng giờ, Bitcoin (BTC) đang giao dịch đi ngang, có nghĩa là có rất ít cơ hội để thấy hình dạng di chuyển vào cuối ngày. Do đó, giao dịch trên sàn giao dịch CME đóng cửa ở mốc $ 21,155.

Biểu đồ BTC / USD theo TradingView

Tình trạng tương tự xảy ra vào khung giờ hàng ngày. Tuy nhiên, trong khi tỷ giá nằm trên mức hỗ trợ ở mức 21.000 đô la, những con bò đực tiếp tục kiểm soát tình hình. Trong trường hợp này, kịch bản có nhiều khả năng hơn là giao dịch đi ngang trong khoảng $ 21,000- $ 21,500 trong tuần tới.

Biểu đồ BTC / USD theo TradingView

Trên biểu đồ lớn hơn, Bitcoin (BTC) có khả năng cố định trên vùng 21.000 đô la so với khối lượng tăng lên. Nếu không có gì thay đổi vào cuối ngày, tiền điện tử hàng đầu có cơ hội cao để tăng lên mức kháng cự gần nhất ở mức 22.781 đô la.

Tuy nhiên, có thể cần một vài tuần để điều đó xảy ra vì vẫn chưa tích lũy đủ năng lượng.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 21.234 đô la vào thời điểm báo chí.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.