Phát triển nông nghiệp hàng hóa

Rate this post

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa được coi là một trong những giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp bắt kịp xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại. Đây cũng là hướng tạo điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ mang lại giá trị kinh tế cao.

    Phát triển nông nghiệp hàng hóa

Mô hình trồng bưởi quy mô lớn theo hướng hàng hóa tại xã Xuân Giang (Thọ Xuân).

Thời gian qua, thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của nông dân. người dân từ nhỏ lẻ phát triển theo hướng hàng hóa, trong đó, ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch và từng bước triển khai nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, như hỗ trợ máy sấy lúa cho các HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ 500 triệu đồng đầu tư hệ thống điện cho trang trại tổng hợp có diện tích từ 20 ha trở lên … Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tích tụ, tập trung thêm 1.498 ha đất; tích cực áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước trong sản xuất cây ăn quả, mía …; xây dựng 10 mô hình nhà kính, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ kết hợp tưới nước tiết kiệm với diện tích hơn 65.000m2.2, lãi 300 đến 400 triệu đồng / ha / năm. Hiện toàn huyện đã thu hút hơn 92 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; trong đó, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thực hiện các dự án lớn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại của Châu Âu, I-xra-en và các nước phát triển … Một số chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã được hình thành và phát triển bền vững, như nguyên đường mía; các giống lúa thuần chất lượng cao, ngô dày, cỏ làm thức ăn gia súc, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ớt, ngô ngọt, khoai tây, bí.

Tại Vĩnh Lộc, việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa được huyện triển khai gắn với thu hút doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Theo đó, trên địa bàn huyện đã hình thành 15 vùng sản xuất tập trung, với các sản phẩm chủ lực là vùng lúa năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất chuối tiêu hồng, vùng sản xuất cây ăn quả, cây có múi. vùng mía, vùng sản xuất rau an toàn tập trung …; đồng thời thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia bao tiêu nông sản, với tổng diện tích cây trồng tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đến nay đạt hơn 3.000 ha. Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian qua, Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều mô hình trình diễn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; tích cực tuyên truyền, vận động người dân đưa máy móc vào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm giảm công lao động, chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 97 vùng sản xuất rau, quả an toàn tập trung, diện tích 12.560 ha / năm, sản lượng khoảng 170.754 tấn / năm. Đáng chú ý, 4.000 ha trồng rau ăn quả tập trung theo quy trình VietGAP. Phát triển 7.000 ha cây ăn quả tập trung; trong đó, diện tích cây ăn quả do hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư quy mô 1 – 3 ha là 1.234 vườn, diện tích 3 – 5 ha là 245 vườn, diện tích trên 5 ha là 64 vườn. Sản phẩm mía đường có diện tích sản xuất tập trung là 17.200 ha. Đồng thời, hình thành và phát triển vùng trồng ngô năng suất, chất lượng cao với diện tích 20.000 ha / năm, năng suất 68,4 tạ / ha / vụ … Ngoài ra, xây dựng vùng sản xuất lúa thâm canh, cao. năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, với tổng diện tích 158.158 ha / năm, năng suất bình quân 65 tạ / ha / vụ, sản lượng hơn 1 triệu tấn / năm.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã góp phần trực tiếp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện. lên. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân gắn với khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản.

Bài và ảnh: Chi Pham

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *