Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp (cập nhật năm 2022)

Rate this post

Để tính được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, kế toán cần nắm được phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định 218, Thông tư 78 và Thông tư 96.

Hiện nay, các doanh nghiệp không phải lập tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý mà chỉ cần tạm tính nộp theo số thuế tạm tính đó.

Cuối năm dương lịch hoặc năm tài chính nếu năm tài chính khác năm dương lịch thì nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế theo thời hạn quy định của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Điều 6 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Điều 5 Nghị định 218/2013 / NĐ-CP và Điều 1 Thông tư 96/2015 / TT-BTC, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo công thức sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập chịu thuế (1) – Trích quỹ khoa học và công nghệ x Thuế suất (3)

Như vậy, để tính được số thuế phải nộp cần nắm rõ các thông tin sau: Thu nhập chịu thuế, trích quỹ khoa học công nghệ (nếu có) và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

(1) Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế (1.1) – Thu nhập miễn thuế (1.2) + Lỗ chuyển tiếp (1.3)

Trong đó:

(1.1) Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 78/2014 / TT-BTC, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Công thức tính thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác

(1.2) Thu nhập miễn thuế

Thu nhập được miễn thuế là khá hiếm và chỉ dành cho các doanh nghiệp cụ thể như: Thu nhập liên quan đến nông nghiệp, thu nhập từ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, v.v.

Xem chi tiết: 12 trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

(1.3) Số tiền chuyển theo quy định

– Số lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản lỗ được chuyển từ các năm trước.

– Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế trừ thu nhập miễn thuế) của các năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm chuyển số lỗ vào thu nhập của các quý trong năm sau khi kê khai tạm tính theo quý và chuyển lỗ chính thức sang năm sau khi kê khai quyết toán thuế năm.

phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

(2) Trích quỹ khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập chịu thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Riêng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài việc trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy định trích quỹ. trong Luật Khoa học và Công nghệ.

Hàng năm, doanh nghiệp tự quyết định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học theo quy định nêu trên và lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

(3) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

– Thuế suất 20% được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, không phân biệt mức doanh thu.

– Thuế suất 32 – 50% áp dụng đối với doanh nghiệp tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm tùy theo địa bàn khai thác.

– Thuế suất 50% áp dụng đối với doanh nghiệp tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm như vàng, bạch kim, … trừ dầu khí.

– Thuế suất 40% áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác tài nguyên quý hiếm có diện tích từ 70% trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Một số doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi 10%.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp sẽ phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động với mức thuế suất tương ứng.

Trên đây là phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp chỉ cần tính doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định chi phí được trừ và thuế suất để tính ra số thuế phải nộp. Nếu bạn đọc gặp sự cố vui lòng gọi hotline 1900.6192 để được tư vấn.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *