Quang cảnh từ đài phát thanh Rug: Farokh phát biểu tại trại giải mã 2022

Rate this post

Quang cảnh từ đài phát thanh Rug: Farokh phát biểu tại trại giải mã 2022

Farokh, người sáng lập thương hiệu truyền thông NFT do DAO quản lý, Rug Radio, nói chuyện với Mike Kriak của ConsenSys Mesh tại Camp Decrypt: Napa. Anh ấy nói về nguồn gốc của Rug Radio, token hóa, tiền tài trợ trong thị trường gấu và tại sao nó được gọi là Rug Radio.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.