Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn

Rate this post

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 59/2022 / TT-BQP Quy chuẩn QCVN 01: 2022 / BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.Rà phá mìn
Rà phá mìn

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý và an toàn đối với hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật liệu nổ liên quan đến chiến tranh ở Việt Nam.

Căn cứ để xác định khu vực bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ (BMVN) như sau:

Các khu vực có bằng chứng trực tiếp về sự hiện diện của Không quân Việt Nam (quan sát trực quan sự hiện diện của KQVN, các mảnh vỡ hoặc các bộ phận của VNV, phễu nổ hoặc miệng núi lửa).

Một khu vực chưa được khử khoáng và có ít nhất hai trong số những điều sau:

– Có hồ sơ đáng tin cậy để xác định mức độ ô nhiễm BMVN từ các cuộc điều tra, khảo sát trước đó;

– Nằm trong khu vực căn cứ quân sự cũ, trận địa, đồn bốt, trường bắn, bãi phá, kho vũ khí cũ;

Đất không được sử dụng vào mục đích vì người dân nghi ngờ BMVN;

– Xảy ra tai nạn do BMVN đối với người, gia súc hoặc có vụ nổ do BMVN gây ra trong thời hạn 10 năm tính đến thời điểm điều tra.

Quy chuẩn quy định việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ được thực hiện trên đất liền trong khu vực bãi mìn, trên đất liền ở khu vực không phải là bãi mìn, dưới nước ở độ sâu không lớn hơn 25 m và dưới nước ở độ sâu mực nước. lớn hơn 25 m.

Các tổ chức rà phá bom mìn phải đảm bảo rằng mọi nỗ lực hợp lý được thực hiện để xác định vị trí, loại bỏ và phá hủy tất cả các mối đe dọa từ vật liệu nổ còn sót lại trong khu vực đã xác định. , đến độ sâu nhất định theo kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt hoặc hợp đồng với chủ đầu tư / người sử dụng đất để đảm bảo khu vực đó an toàn cho người sử dụng.

Việc tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ được thực hiện như sau: Loại bom, mìn, vật liệu nổ phải hủy tại vị trí phát hiện là bom, đạn chùm được xác định là đã qua quá trình phóng, tán, bắn. từ bom cha mẹ; mìn chống người, mìn cháy, mìn khói được xác định là đã qua quá trình lắp đặt, phóng, rải và tất cả các loại lựu đạn cầm tay có chốt an toàn, lựu đạn xoay M406 và các biến thể (đầu đạn súng M79), đạn tên lửa chống tăng, đầu đạn B40, B41 được bắn ra, các loại ngòi nổ / ngòi nổ.

Nguyên tắc thu gom, phân loại, vận chuyển đến nơi tập trung và chỉ quản lý các loại bom mìn, vật liệu nổ không phải tiêu hủy tại vị trí phát hiện. Cán bộ chuyên môn kỹ thuật khi thực hiện các công việc này phải được sự ủy quyền của người chỉ huy cao nhất tại công trường.

Nơi cất giữ, bảo quản bom, mìn, vật liệu nổ phải ở nơi xa dân cư, xa nơi đóng quân, xa kho tàng và các công trình khác; phải đảm bảo khoảng cách an toàn với sóng xung kích, sóng bắn vào các công trình xung quanh và khu dân cư trong trường hợp nổ bom mìn, vật liệu nổ vì bất kỳ lý do gì.

Tiêu chuẩn cũng quy định khi tiêu hủy phải thực hiện đúng quy trình công nghệ và phương án tiêu hủy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xuất, nhập bom, mìn, vật liệu nổ để tiêu hủy phải có phiếu xuất, nhập và sổ ghi chép. Trước khi thực hiện rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phải phổ biến kế hoạch, tập huấn bổ sung; Thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan quân sự cấp huyện. Sau khi tiêu hủy xong phải tổng hợp kết quả và báo cáo cơ quan chức năng.

(Theo chinhphu.vn)

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *