Quỹ đầu cơ tiền điện tử Arca đóng cửa quỹ tiếp xúc với TerraUSD