Ripple hướng tới chiến thắng lịch sử trước SEC trong bộ đồ XRP vì ngành công nghiệp hỗ trợ Ripple En Masse